COVID-19 and cardiovascular system—a comprehensive review
Ibrahim AlShahrani, Jagadish Hosmani, Vidya Gurram Shankar, Abdulaziz AlShahrani, Rafi Ahmad Togoo, Syed M Yassin, Shahrukh Khan, Shankargouda Patil
Reviews in Cardiovascular Medicine . 2021, (2): 343 -351 .  DOI: 10.31083/j.rcm2202041