The pathomechanism of human myxomatous valvular degeneration at the mechanical and cellular level
Chang Hu, Qian Wang, Hui Xue, Hao Hong, Jiawei Shi, Nianguo Dong, Mingkui Zhang
Reviews in Cardiovascular Medicine . 2021, (2): 513 -519 .  DOI: 10.31083/j.rcm2202059