Intravenous morphine use in acute heart failure increases adverse outcomes: a meta-analysis
Yaowang Lin, Yang Chen, Jie Yuan, Xinli Pang, Huadong Liu, Shaohong Dong, Qiuling Chen
Reviews in Cardiovascular Medicine . 2021, (3): 865 -872 .  DOI: 10.31083/j.rcm2203092