Validity of SOFA score as a prognostic tool for critically ill elderly patients with acute infective endocarditis
Yaowang Lin, Feng Liu, Shuying Gong, Bihong Liao, Huadong Liu, Jie Yuan, Danqing Yu, Haiyan Qin, Meishan Wu, Shaohong Dong
Reviews in Cardiovascular Medicine . 2021, (3): 967 -973 .  DOI: 10.31083/j.rcm2203105